İçindekiler sayfasına geri dön

Bu elkitabı muhtemelen belirli bir amaç veya tema için bir araya gelmiş, dünyaya dair ne hissettikleri konusunda arkadaşlık, eğilim üzerine temellenmiş ve bir vesile üzerine kurulmuş gruplar için yazılmıştır. Bireysel bir duruş bile genellikle bir grubun desteğine ihtiyaç duyar. El kitabının kampanyalar bölümü uzun dönemler boyunca birlikte olmayı planlayan bir grup için faydalı olurken eyleme hazırlanma bölümü belirli bir olay için bir araya gelecek gruplar için daha uygun olacaktır.

İnsanların bir arada olduğu, birlikte iyi çalıştığı ve her birini güçlendiren güçlü gruplar eylem gücü verirler. Gruplar çok farklı yollarla bir araya gelirler, en etkili ve eğlenceli olanları ayırt edici bir şeylere bağlı olmalıdır; onların kendi yaratıcılığının işaretleri ve onların gösterişli yapacak karakter. Bu, bir grup içerisinde gerçekleşen ve grup üyelerinin arzuları ile yetenekleri arasında ulaştığı belirli bir dengeden ve özel bir bileşimden güç alarak yükselir.

Bu bölüm bir grubun üyesi olarak düşünebileceğiniz, bazı grupların tartışacağı ve üzerinde bilinçli bir tercih yapacağı bazılarının de geliştireceği bazı bakış açıları önerir.

Bir Grubu Güçlendirmek

İlk husus insanların grubun kendi görevleri ve davranışlarına ne kadar önem verdiğidir. Bu kendi başına asla bitmeyecek bir çatışma kaynağıdır. Bozulabilecek dengeler var; tartışmaya sabırsız ve acilen dışarıda bir yerlerde olup bir şeyler yapmak isteyen, hedefleri hakkında açıklık isteyenler, bir konuyu halk önünde konuşmak için hazırlanmak konusunda, grubun kime ulaşması gerektiği konusunda ve göz önüne alması gereken eylem formları hakkında ya da grubun kendini ve görevlerini nasıl organize edeceği konusunda. Yeni bir grup bir şekilde kendi yolunu ve yönünü bulma konusunda en iyisini yapmalı ve insanları farklı yönlere çekmede mutlu bir araç olmalı. Eğer bir grup çok fazla inisiyatife ve enerjiye sahipse alt gruplar belirli temalarla devam ederler.

Sizin grubunuz büyük ve açık ya da küçük ve ilgi grubuyla (bakınız: 'İlgi Grupları') limitliyse de yeni insanların içtenlikle karşılanmasını ve herkesin katkı vermek için yeterli hissetmelerini istersiniz. Bu; kültürel çeşitlilik, baskıcı davranışlar, sınıf, ırk ve toplumsal cinsiyet dinamikleri ve grup içindeki güç sorunlarıyla artış gösterir. Bu sorunlarla uğraşmak gerilim kaynağı olabilir ama bunlarla hiç uğraşmamak daha kötü olabilir. Destekleyici bir atmosferde bu sorularla mücadele etmek için yollar bulmaya ihtiyaç duyarsınız. İkinci bölüm toplumsal cinsiyet üzerinden bazı örnekler sunmaktadır.

Biraz değişiklik olması için düzenli toplantılarda bir boşluk ayırmak ya da genel toplantılara ek olarak özel oturumlar düzenlemek için bir arada kalmayı planlayan bir grup için bunlar faydalıdır. Bu, zaman zaman yetenek paylaşımı, kampanya geliştirme veya belirli bir kampanya maddesine daha detaylı bir bakış gibi pratik bir odaklanmaya sahip olabilir. Bu, zaman zaman da ahenk yaratma (slogan yapımı, şarkı söyleme) ya da grup görevlendirmesini geliştirme yolları gibi gruba yönelik olabilir.

Farklılıkları Keşfetmek

Bir şiddetsiz eylem grubu belli bir noktada şiddetsizliğin biçimleri ve uyandırdığı yankı, değerler, tutumlar ve hedefler de dâhil olmak üzere şiddetsizlik terimiyle ilişkili meselelerden de etkilenecektir. Grup üyelerinin içten bir şekilde taşıdığı kanaatlerine dokunan her hangi bir meseleye farklılıklara saygı ile bir grup konumu oluşturulması daha az amaçlanıp algılamaların ve bakış açılarının paylaşılmasıyla başa çıkılmalıdır. Basitçe diğerlerini daha iyi anlamak birlikte yapmaya çalıştığınız şeyi derinleştirecektir.

Şiddetsizlik sorununu kendi başına ele alın. Şiddetsizlik vaadi bir grubu birleştiren bir faktör olabilir ama böyle olması zorunlu değildir; Şiddetsizliği belirgin amaçlar için kullanmaya hazırlananlar ile uzun erimde ulaşılacak bir felsefe olarak ele alanlar arasında sıklıkla bölünmeler yaşanır. Biz, bazı sorunların prensipler (bakınız: 'Şiddetsiz Eylem İlkeleri', ve 'Şiddetsizliğin Ana Hatları'), üzerine bir kolektif bildirge ile başa çıkılmasınıi öneriyoruz. Ama şiddetsiz eylemin taahhüdünü açıklayan bir grup bile -olumlu ya da olumsuz- şiddetsizlik ile ilgili başka konularda önyargılara sahip olabilir. Bu sorunlarla ilgili iyi bir tartışma ufuk açıcı, ilham verici olabilir ama pek de iyi olmayan bir tartışma gerilimi ve öfkeyi artırabilir.

Farklılıkları görece güvenli bir biçimde keşfetmenin yolu ‘spektrum’ deneyi olarak da bilinen değerlerin ‘barometre’sidir. Birisi farklı tutumları, eylemleri ve etkenleri keşfetmek için bir grup soru geliştirir. Bu sorular gruba yerleştirilir ve insanlar iki tarafa hareket eder: birincisi şiddetsizlik mi değil mi; ikincisi ise kendi başıma yapabilirim ya da yapamam. Bu zamanla ‘bunu yapan bir grubun parçası olmak istiyorum ya da istemiyorum’ şekline dönüşebilir. (Bakınız: 'Spektrum veya Barometre')

Grubunuz neyi başarmaya çalışıyor gibi bir soru sadece bir basit cevaba sahiptir ama gruptaki herkesin ilaveten hedefleri olabilir. Düşüncelerin veya hislerin birçok farklı çizgisi insanları bir grubun içinde yer almaya yönlendirebilir. İkili giriş egzersizi gibi basit bir şey bile insanları neyin getirdiğini açıklamak için alan yaratır.

Genel olarak bu el kitabı ötesinde, angaje olduğunuz eylemin ötesinde de epey geniş bir fikir olan sosyal dönüşüm için çok da bir bakış açısı keşfetmiyor. Böyle bakış açıları gruptan gruba ve değişik bağlamlarda çok fazla değişiklik gösterir. Önemli olan nokta tekdüzelik inşa etmemek, insanların konulara farklı bakışlarını anlamak ve en azından takdir etmektir. Bilhassa grubunuz bir şeyi riskli olarak değerlendiriyorsa her birinizin eyleme getirdiği belli tutumları ve riski nasıl karşılayacağınızı gösteren öncelikleri anlamak için uygun bir şekilde hazırlanmaya zaman ayırmalısınız.

Yöntem seçiminizi etkileyen davranışınızın bağlamını nasıl anlarsınız? Yorumcular eylemin alışılagelmiş veya alışılagelmemiş yolları arasında farklı görüşlere sahiptir. Bununla birlikte bağlam hepsini değiştirebilir. Kapalı bir toplulukta tam olarak alışılagelmiş anlamlarıyla basitçe ‘söylenemezi söylemek’ ya da ‘sessizliği bozmak’ muazzam ve muhtemelen patlayıcı, katalizör bir etkiye sahip olabilir. Bununla birlikte diğer bir bağlamda alışılagelmemiş eylem – sivil itaatsizlik veya grev gibi - içerebilir ve normalleştirilebilir. Ya katılımcı olmayanlar ‘yine aynı şeyi yapıyorlar’ diye küçümseyebilir ya da katılımcılar eylemin rutin bir biçiminde sıkışıp kalmış hissedebilirler. Bazı toplumsal hareket teorisyenleri ( Doug McAdam, Sidney Tarrow, and Charles Tilly, Dynamics of Contention, Cambridge University Press, 2001, s-9) “suç teşkil eden ve içeren” ayrımının “alışılagelmiş ve alışılagelmemiş” ayrımından daha kullanışlı olduğunu belirttiler çünkü bu, farklı bağlamlarda çeşitli biçimlerin farklı etki yaratacağını kabul eder. Grubunuz içerisindeki bazı farklılıklar (örneğin yasadışı eylemliliğe karşı tutumlar) eyleminizin bağlamlarının farklı analizlerinden kaynaklanabilir. (Daha fazla içerik için bknz. 'Protesto Mesajı Göndermek' ve 'Tavır Almadan Kaynaklanan Stres ve Gerginlikle Başetme')

Ne İstiyorsunuz?

Bir aktivist olarak bir gruptan ne istediğin hakkında düşünmelisiniz. Geniş ölçekte bir insan topluluğunun ilgisini çeken bir grup mu istiyorsunuz? Çok fazla tutum ve kanaat paylaşan ve bunların güçlü bir ifadesini yaratan bir grup mu? Bu ikisinin bir kombinasyonunu sağlayacak bir yol var mı? Örneğin daha geniş bir kampanya bağlamında şiddetsizliği destekleyen bir üye grubunun parçası olabilir misiniz?

Grubunuz eyleme başlamadan önce ne kadar etkiniz olacağını bilemezsiniz. Gruplar, halka açılmadan ne kadar fırsat açabileceklerini düşünmez. Buenos Aires’teki ilk Las Madres de la Plaza de Mayo gösterilerinde sadece 14 kadın yer aldı; başka güçlü bir hareket böylelikle küçük çapla olsa da başladı. Bazı küçük, basit eylemler kimsenin hayal bile edemeyeceği büyük sonuçlara gidebilir. Bununla birlikte eylemlerin çoğunun daha küçük sonuçları olduğunu göz önünde bulundurmanız gerekir. Şiddet içermeyen eylem grubu eylemin tüm repertuarının farkında olmalı, amaç üzerinde güçlü bir sezgisi bulunmalı ve çalıştıkları bağlamı analiz etme becerisini göstermelidir. Bu el kitabı bu nedenle eyleme hazırlanma, bir kampanya oluşturma ve ne yaptığınızı değerlendirme için materyaller bulundurmaktadır.

Mayıs 1987’de gerçekleştirilen Dayağa Karşı Kadın Yürüyüşü de buna örnek olarak gösterilebilir. Hareketi başlatanlar dahi bu kadar büyük bir eyleme dönüşeceğini beklemediklerini söylemişlerdir. (Ç.n.)

Related content